15.03.2018 AKCJA DERATYZACJI

Przypominamy o corocznej akcji deratyzacji. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów (Uchwała Nr  XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. oraz zmiana Uchwała Nr XXI/489/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 sierpnia 2016.) obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;

2) zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych.

Deratyzację na obszarach wymienionych wyżej przeprowadza się dwa razy w roku w okresie wiosennym w dniach od 15.03. do 15.04. i w okresie jesiennym w dniach od 15.09. do 15.10. 

W przypadku stwierdzenia gryzoni należy przeprowadzić deratyzacje niezwłocznie bez względu na obszar wystąpienia gryzoni.