22.11.2017 Informacja o zakończeniu remontu wagi samochodowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie zakończono remont wagi samochodowej i jest możliwość dokonywanie pomiarów wagowych.