05.08.2019 OD 12 LIPCA 2019 NOWE FORMULARZE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI