06.11.2018 OD STYCZNIA 2019 R. NA TERENIE GMINY WPROWADZONA ZOSTANIE SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Wszyscy mieszkańcy przywykli już do segregacji papieru, kartonów, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz popiołu i żużla paleniskowego. Papier i kartony wrzucamy do niebieskich pojemników/worków, szkło do zielonych, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe do żółtych, natomiast popiół i żużel paleniskowy – do czarnych pojemników. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić z zawartości. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich worków lub pojemników.

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa na terenie gminy wprowadzona zostanie segregacja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Odpady te będą zbierane w nieruchomościach jednorodzinnych w specjalnie do tego przeznaczonych workach, natomiast w nieruchomościach wielorodzinnych – w pojemnikach. Dostarczone worki i pojemniki będą w kolorze brązowym z napisem BIO. W nieruchomościach jednorodzinnych odpady BIO będą odbierane w ilości 2 worków o pojemności 120 litrów podczas każdego odbioru – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu. W nieruchomościach wielorodzinnych odbiór będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach raz w tygodniu.

Bioodpady stanowią znaczną część wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Oddzielenie ich od reszty daje możliwość posegregowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Dzięki temu mniej niepotrzebnych odpadów trafi na składowiska, a więcej będzie poddawana odzyskowi. Istnieje również prosty sposób, by we własnym zakresie poddawać odzyskowi bioodpady pochodzące z naszych gospodarstw domowych przez tzw. kompostowniki. Kompostowanie to prosty i tani sposób na uzyskanie własnego kompostu i zagospodarowanie własnych bioodpadów. Odpady zielone (trawa, liście) można przekazywać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 20.oo, a w sobotę od 8.oo do 16.oo.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poniżej instrukcja jak należy segregować bioodpady.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

– chwasty,

– liście,

– trawę,

– pozostałości roślinne,

– kwiaty,

– rozdrobnione gałęzie,

– odpadki po owocach i warzywach,

– przeterminowane owoce i warzywa,

– resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

– skorupki jaj,

– łupiny orzechów,

– fusy z kawy i herbaty,

– odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).

– płynnych resztek jedzenia,

– resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),

– psich odchodów,

– żwirku po kotach,

– ziemi,

– darni.