02.10.2019 Zbiórka liści w listopadzie i grudniu

 

 

Informujemy, iż w listopadzie i grudniu zostanie przeprowadzona zbiórka liści. Odbiór liści będzie realizowany zgodnie z otrzymanym przez mieszkańców harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Harmonogramy są także dostępne na stronie internetowej http://odpady.mikolow.eu w zakładce harmonogramy 2019. Liście należy wystawić w  workach w dniu wywozu przed posesję do godziny 6.00. Worki na liście można pobrać w Miejskim Domu Kultury Rynek 19, Straży Miejskiej Rynek 7 oraz Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. M. Dzieńdziela 44 w Mikołowie.

Liście przyjmowane są również nieodpłatnie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 6.00.

Pamiętajmy, że zgrabione liście mogą także wykorzystać do ochrony roślin przed mrozem. Można je także kompostować w przydomowych kompostownikach.

Do niedawna popularnym sposobem pozbywania się liści było ich palenie.              Zgodnie z art. 31 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) pozostałości roślinne można spalać poza profesjonalnymi instalacjami i urządzeniami, tylko wtedy gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Z uwagi na to, że w naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów zielonych spalanie liści jest zabronione i karane mandatem.