Akty prawne

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Uchwała nr XLV/813/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Uchwała nr XXI/489/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Uchwała XXXII/651/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Uchwała XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKA I TERMIN OPŁATY

UCHWAŁY ARCHIWALNE

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁY ARCHIWALNE

Inne uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tekst ustawy można pobrać pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

Ordynacja podatkowa

Tekst ustawy można pobrać pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971370926