Gruz

Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, z drobnych remontów umieszczone w workach będą odbierane:

– z zabudowy jednorodzinnej dwa razy w ciągu roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem ( maksymalnie 10 worków o pojemności 60l);

– z zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Informujemy, iż istnieje możliwość odpłatnego podstawienia kontenera na gruz, w tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul.Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska tel. 32 24 26 557.