Zużyte strzykawki

Zużyte strzykawki (za wyjątkiem tych użytych przy wykonywaniu działalności gospodarczej) można oddać do Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie, ul.Dzieńdziela 44, gdzie jest Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

Osoba dostarczająca strzykawki powinna zabezpieczyć je w szczelnym opakowaniu i osobiście włożyć je do wskazanego pojemnika.