Odpady pochodzące z działalności gospodarczej

W sprawie odbioru odpadów pochodzących z produkcji i działalności gospodarczej należy skontaktować się we własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym tego typu odpady. Gmina nie zajmuje się organizacją systemu odbierania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.