Zasady segregacji odpadów

Szczegółowe zasady segregacji odpadów są dostępne w naszym programie SEGREGATOR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są dostarczane w dniu zbiórki  odpadów w ilości wystawionych worków. Worki są również nieodpłatnie dostępne w następujących miejscach:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

czynny jest:

pon. – pt. 800-2000; sob. 800-1600

tel. (32) 22-64-187

 

Straż Miejska

Rynek 7

43-190 Mikołów

od poniedziałku do piątku: od 600 do 2200

tel. (32) 22-60-291,

tel. alarmowy: 986

e-mail: bsm@mikolow.eu

Miejski Dom Kultury

Rynek 19

43-190 Mikołów
od poniedziałku do piątku: 800 – 2000

tel: (32) 22-62-147, (32) 73-80-946

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, opakowania wielomateriałowe itp.), metali i tworzyw sztucznych, szkła, popiołu, odpadów ulegających biodegradacji;

2) w zabudowie wielorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, opakowania wielomateriałowe itp.), metali i tworzyw sztucznych, szkła, popiołu, odpadów ulegających biodegradacji.

Gdzie wrzucamy konkretny odpad ?

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 •  zgniecioną tekturę z opakowań
 •  worki  papierowe
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 •  rolki po papierze toaletowym i ręcznikach kuchennych, gilzy

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych pieluch typu „pampers”, jednorazowych podkładów (wrzucamy  do odpadów zmieszanych)
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią (wrzucamy  do odpadów zmieszanych)
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • kartonów po mleku i napojach (wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych)
 • papierowych worków po cemencie i innych materiałach budowlanych (dostarczamy na PSZOK)
 • tapet (dostarczamy na PSZOK)
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • ubrań (wrzucamy do odpadów zmieszanych)

PAMIĘTAJ !

 • wrzucaj tylko papier suchy, niezatłuszczony
 • złóż kartony przed wyrzuceniem

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych )
 •  szklanki i kieliszki
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, porcelany (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • fajansu, kryształów (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • szkła okularowego (wrzucamy  do odpadów zmieszanych)
 • szkła żaroodpornego (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • zniczy z zawartością wosku (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • żarówek  (wrzucamy do kontenera z opisem Punkt Zbiórki Elektroodpadów,  można  dostarczyć na PSZOK lub do punktów zbiórek w placówkach handlowych)
 •  świetlówki (dostarczamy na PSZOK lub do punktów zbiórek w  placówkach handlowych)
 • reflektorów z samochodów (za odpłatnością można dostarczyć  do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie ul.Szpitalna 7)
 • rozpuszczalnikach, olejach silnikowych (dostarczamy na PSZOK)
 • luster, witraży (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • szyb okiennych  (dostarczamy na PSZOK lub wystawiamy podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych)
 • monitorów  (dostarczamy na PSZOK)
 • termometrów i strzykawek ( dostarczamy na PSZOK)

PAMIĘTAJ !

 • wrzucaj bez zawartości
 •  odkręć nakrętki
 • nie tłucz szkła przed wyrzuceniem

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe tetra-pak (np. kartony po mleku i sokach)
 •  plastikowe doniczki, konewki
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
 • kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 •  aluminiowe opakowania i  puszki po napojach
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 •  drobny złom metalowy
 • zabawki drobne bez elektroniki
 • opakowania po kawie, słodyczach, chipsach itp.
 • długopisy

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością ( wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • opakowań po olejach silnikowych (dostarczamy na PSZOK)
 • części samochodowych  można dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Opadów  Komunalnych Knurów ul. Szpitalna 7)
 • zużytych baterii (wrzucamy do specjalnych pojemników ustawionych w budynkach Urzędu Miasta i wybranych sklepach bądź do kontenera z opisem Punkt Zbiórki Elektroodpadów, odpad można również dostarczyć na PSZOK)
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach (dostarczamy na PSZOK)
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD (dostarczamy na PSZOK)
 • styropianu (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • paneli (dostarczamy na PSZOK)
 • opakowania po aerozolach np. dezodorantach (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • odpadów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych (dostarczamy na PSZOK lub wystawiamy podczas zbiórki  odpadów wielkogabarytowych)

PAMIĘTAJ !

 • odkręcaj kapsle
 •  wrzucaj bez zawartości
 •  zgniataj opakowania przed  wyrzuceniem

Odpady ulegające biodegradacji (BIO) – pojemnik/worek brązowy z napisem „BIO”

Wrzucamy:

 • chwasty
 • liście
 • trawę
 • pozostałości roślinne
 • kwiaty
 • rozdrobnione gałęzie
 • odpadki po owocach i warzywach
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
 •  skorupki jaj
 • łupiny orzechów
 •  fusy z kawy i herbaty
 •  odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano)

Nie wrzucamy:

 • płynnych resztek jedzenia (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 • resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego np. odpadki z mięsa, ryb, kości (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 •  psich odchodów (wrzucamy  do odpadów zmieszanych)
 •  żwirku po kotach (wrzucamy do odpadów zmieszanych)
 •  ziemi  z doniczek ( wrzucamy  do odpadów zmieszanych)

PAMIĘTAJ !

 • korzystaj z własnego  kompostownika
 •  wrzucaj tylko rozdrobnione odpady

Zmieszane odpady komunalne – pojemnik/worek

Wrzucamy:

 • pampersy
 •  znicze z zawartością wosku
 • porcelana
 • ceramika
 • lustra
 •  styropian opakowaniowy
 • resztki mięsa, ryb, kości itp.
 • odpady higieniczne (waciki, chusteczki  itp.)
 • opakowania po kosmetykach w aerozolach ( np. dezodorantach)
 •  ziemia z doniczek

Nie wrzucamy:

 • metalu (wrzucamy do metalu i tworzyw sztucznych)
 • butelek PET (wrzucamy do metalu i tworzyw sztucznych)
 •  żarówek (dostarczamy na PSZOK
 •  odpadów bio (wrzucamy do odpadów ulegających biodegradacji)
 •  popiołu (wrzucamy do pojemników na popiół i żużel)
 • przeterminowane leki (dostarczamy na PSZOK lub  do aptek zgodnie z wykazem wykaz aptek  przyjmujących  przeterminowane leki
 •  pozostałych odpadów zbieranych selektywnie (np. szkła, papieru)

PAMIĘTAJ !

 • wrzucaj tylko to czego nie da się odzyskać

Popiół, żużel- pojemnik/worek

Wrzucamy:

 • zimny popiół i żużel z palenisk domowych

PAMIĘTAJ !

 • nie wrzucaj gorącego popiołu,
 • nie zalewaj popiołu wodą, gdyż uniemożliwi to jego odbiór w niskich temperaturach

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.