Zasady segregacji odpadów

Szczegółowe zasady segregacji odpadów są dostępne w naszym programie SEGREGATOR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie dostarczony w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Worki są również nieodpłatnie dostępne w następujących miejscach:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

czynny jest:

pon. – pt. 800-2000; sob. 800-1600

tel. (32) 22-64-187

 

Straż Miejska

Rynek 7

43-190 Mikołów

od poniedziałku do piątku: od 600 do 2200

tel. (32) 22-60-291,

tel. alarmowy: 986

e-mail: bsm@mikolow.eu

 

Miejski Dom Kultury

Rynek 19

43-190 Mikołów
od poniedziałku do piątku: 800 – 2000

tel: (32) 22-62-147, (32) 73-80-946

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.) metalu, tworzywa sztucznego, szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych,

2) w zabudowie wielorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.) metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych.