Zasady segregacji odpadów

Szczegółowe zasady segregacji odpadów są dostępne w naszym programie SEGREGATOR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie dostarczony w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych. Worki są również nieodpłatnie dostępne w następujących miejscach:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

czynny jest:

pon. – pt. 800-2000; sob. 800-1600

tel. (32) 22-64-187

 

Straż Miejska

Rynek 7

43-190 Mikołów

od poniedziałku do piątku: od 600 do 2200

tel. (32) 22-60-291,

tel. alarmowy: 986

e-mail: bsm@mikolow.eu

 

Miejski Dom Kultury

Rynek 19

43-190 Mikołów
od poniedziałku do piątku: 800 – 2000

tel: (32) 22-62-147, (32) 73-80-946

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, opakowania wielomateriałowe itp.),  tworzywa sztucznego i metalu, szkła; 

2) w zabudowie wielorodzinnej – papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, opakowania wielomateriałowe itp.) , tworzywa sztucznego i metalu, szkła. 

 

Gdzie wrzucamy konkretny odpad ?

 

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
 • katalogi, ulotki, prospekty;
 • gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 • zeszyty i książki;
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych pieluch typu „pampers”, jednorazowych podkładów;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
 • kartonów po mleku i napojach;
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapet;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;
 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony  

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych);
 •  szklanki i kieliszki;
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
 • szkła okularowego;
 • szkła żaroodpornego;
 • zniczy z zawartością wosku;
 • żarówek i świetlówek;
 • reflektorów;
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
 • luster, witraży;
 • szyb okiennych i zbrojonych;
 • monitorów i lamp telewizyjnych;
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych;
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.;
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach;
 • puszki po konserwach;
 • folię aluminiową;
 • metale kolorowe;
 • kapsle, zakrętki od słoików;
 •  drobny złom metalowy;
 • zabawki drobne (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
 • opakowań po olejach silnikowych;
 • części samochodowych;
 • zużytych baterii i akumulatorów;
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach;
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;
 • styropianu;
 • paneli;
 • opakowania po aerozolach (np. dezodorantach, środkach owadobójczych);
 • odpadów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych.

 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

 

 

Odpady ulegające biodegradacji (BIO) – pojemnik/worek brązowy z napisem „BIO”

Wrzucamy:

– chwasty,

– liście,

– trawę,

– pozostałości roślinne,

– kwiaty,

– rozdrobnione gałęzie,

– odpadki po owocach i warzywach,

– przeterminowane owoce i warzywa,

– resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

– skorupki jaj,

– łupiny orzechów,

– fusy z kawy i herbaty,

– odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).

Nie wrzucamy:

– płynnych resztek jedzenia,

– resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),

– psich odchodów,

– żwirku po kotach,

– ziemi,

– darni.