Druki do pobrania

1. Zmiana formularza deklaracji od dnia 12 lipca 2019 r.

AKTUALNE DRUKI DEKLARACJI

Deklaracja odpady V 2019-1.pdf

Deklaracja odpady V 2019-1.odt

W przypadku składania deklaracji z zastosowaniem zróżnicowanej stawki tj. od 1.06.2015 do 31.12.2016 mają zastosowanie  poprzednie druki:

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wersja *.odt

     deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wersja *.pdf

2.   RODO – klauzula informacyjna

3. Dane do przelewu bankowego:
Dane do przelewu bankowego wersja *.doc

Dane do przelewu bankowego wersja *.pdf

4. Pojemniki na odpady komunalne

Norma dla pojemników na odpady komunalne