Informacja dla nowych właścicieli nieruchomości

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i niezamieszkałych, na których powstają

odpady komunalne zobligowani są do:

 

 • złożenia DEKLARACJI O o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wniesienia OPŁATY zgodnie ze złożoną deklaracją

 

DEKLARACJĘ składa się w terminie 14 dni od dnia

 • zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałej
 • powstania na nieruchomości odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości
     niezamieszkałej (na której jest prowadzona działalność gospodarcza, usługowa,

   użyteczności publicznej itp.)

 

DRUKI DO POBRANIA

Od  dnia 14 stycznia 2019 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*odt

 

 

Poprzednie wzory deklaracji:

 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wersja*.odt

     deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.pdf

 

druk dotyczący ilości pojemników znajdujących się na nieruchomości

 

 

OPŁATĘ uiszcza się:

–  bez uprzedniego wezwania, na podstawie złożonej deklaracji

 • do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc,
 • na indywidualny numer rachunku bankowego
  po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Mikołów
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów:

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 

29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

 

 

 

bądź w kasie tutejszego Urzędu Miasta Rynek 16 w godzinach:

 

7.30 -17.00 – poniedziałek
7.30 -15.30 – od wtorku do czwartku

7:30 – 14:00 – piątek

 

– za pośrednictwem poczty

 

STAWKA OPŁATY

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej od 1 kwietnia  2019 r. wynosi 18 zł od osoby

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej  od 1 kwietnia 2019 r. wynosi

 

 1) pojemnik       110l –          23,00 zł,
 2) pojemnik       120l –          23,00 zł,
 3) pojemnik       240l –          44,00 zł,
 4) pojemnik       360l –          67,00 zł,
 5) pojemnik       660l –        122,00 zł,
 6) pojemnik       770l –        143,00 zł,
 7) pojemnik     1100l –        204,00 zł,
 8) pojemnik     5000l –        925,00 zł,
 9) pojemnik     7000l –       1296,00 zł,

10) pojemnik  10 000l –     1680,00 zł,

 

 

 

 

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej w okresie od czerwca 2015 r. do marca 2019 r. wynosiła 14,50 zł od osoby

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej w okresie od czerwca 2015 r. do marca 2019 r wynosiła:

 

 1) pojemnik       110l –     19,00 zł,
 2) pojemnik       120l –     19,00 zł,
 3) pojemnik       240l –     37,00 zł,
 4) pojemnik       360l –     56,00 zł,
 5) pojemnik       660l –   102,00 zł,
 6) pojemnik       770l –   119,00 zł,
 7) pojemnik     1100l –   170,00 zł,
 8) pojemnik     5000l –   771,00 zł,
 9) pojemnik     7000l – 1080,00 zł,
10) pojemnik 10 000l – 1400,00 zł,

 

Stawkę opłaty dotyczącej nieruchomości niezamieszkałej należy wpisać w deklaracji  w sekcji  G.2

 

Opłata obejmuje dwukrotne opróżnienie pojemnika oraz jednokrotne odbieranie segregacji w miesiącu.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych znajdują się na stronie głównej Portalu Odpadów Komunalnych w Mikołowie w zakładce HARMONOGRAMY.

 

 

W Gminie Mikołów istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

Podstawa prawna dostępna w zakładce akty prawne