Informacja dla nowych właścicieli nieruchomości

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców i niezamieszkałych, na których powstają

odpady komunalne zobligowani są do:

 

  • złożenia DEKLARACJI O o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • wniesienia OPŁATY zgodnie ze złożoną deklaracją

 

DEKLARACJĘ składa się w terminie 14 dni od dnia

  • zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałej
  • powstania na nieruchomości odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości
       niezamieszkałej (na której jest prowadzona działalność gospodarcza, usługowa,

   użyteczności publicznej itp.)

 

DRUKI DO POBRANIA

Od  dnia 14 stycznia 2019 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*odt

 

 

Poprzednie wzory deklaracji:

 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wersja*.odt

     deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.pdf

 

druk dotyczący ilości pojemników znajdujących się na nieruchomości

 

 

OPŁATĘ uiszcza się:

– bez uprzedniego wezwania, na podstawie złożonej deklaracji

do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc,

– bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów:

 

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 

29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

 

bądź na indywidualny numer rachunku bankowego
po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Mikołów

 

bądź w kasie tutejszego Urzędu Miasta Rynek 16 w godzinach:

 

7.30 -17.00 – poniedziałek
7.30 -15.30 – od wtorku do czwartku

7:30 – 14:00 – piątek

 

– za pośrednictwem poczty

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi 14,50 zł od osoby, (należy wpisać w deklaracji  w sekcji G.1)

 

Do końca 2016 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za piątą oraz kolejne osoby w pojedynczym gospodarstwie domowym wykazane w deklaracji o wysokości opłaty wynosi 1,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 r.  obowiązuje jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14,50 zł bez względu na ilość osób w gospodarstwie domowym.

 

Wysokość stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej wynosi:

 

 1) pojemnik       110l –     19,00 zł,
 2) pojemnik       120l –     19,00 zł,
 3) pojemnik       240l –     37,00 zł,
 4) pojemnik       360l –     56,00 zł,
 5) pojemnik       660l –   102,00 zł,
 6) pojemnik       770l –   119,00 zł,
 7) pojemnik     1100l –   170,00 zł,
 8) pojemnik     5000l –   771,00 zł,
 9) pojemnik     7000l – 1080,00 zł,
10) pojemnik 10 000l – 1400,00 zł,

 

Stawkę opłaty dotyczącej nieruchomości niezamieszkałej należy wpisać w deklaracji  w sekcji  G.2

 

Opłata obejmuje dwukrotne opróżnienie pojemnika oraz jednokrotne odbieranie segregacji w miesiącu.

 

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych znajdują się na stronie głównej Portalu Odpadów Komunalnych w Mikołowie w zakładce HARMONOGRAMY.

 

 

W Gminie Mikołów istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

Podstawa prawna dostępna w zakładce akty prawne