Kontakt

Komórki Urzędu Miasta Mikołów odpowiedzialne ze gospodarkę odpadami komunalnymi

 

W SPRAWIE HARMONOGRAMÓW:

Referat Usług Komunalnych

 

Rynek 20, pokoje 15-17 (pierwsze piętro)

Kierownik (32) 32-48-573

tel.: (32) 32-48-569

       (32) 32-48 572

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: uslugi.komunalne@mikolow.eu

W SPRAWIE DEKLARACJI I OPŁATY:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Rynek 16, pokój 4 (parter)

 

tel.: (32) 32-48-423

       (32) 32-48-424

       (32) 32-48-433

 

W SPRAWIE WPŁAT

Biuro Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych

Rynek 16, pokój 15 (parter)

Kierownik (32) 32-48-534

tel:. (32) 32-48-444

       (32) 32-48-445

       (32) 32-48-446

 

e-mail: odpady.komunalne@mikolow.eu

 

   

 

Firma odbierająca odpady komunalne

 

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87,

41-706 Ruda Śląska

 

tel. 32 24-22-110, 32 24 26 557 wew. 41 w godz. 800-1600

e-mail: rudaslaska@remondis.pl

 

Informujemy, iż z dniem 4 grudnia 2015 r. nastąpiła zmiana nazwy firmy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.

na REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

 

Godziny otwarcia kasy UM oraz pracy UM

 

Rynek 16 pokój 1 (parter)
43-190 Mikołów
tel. (32) 32-48-530
poniedziałek: od 730 do 1700
od wtorku do czwartku: od 730 do 1530

piątek: od 730 do 1400

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

czynny jest:

pon. – pt. 800-2000; sob. 800-1600

tel. (32) 22-64-187

 

 

Straż Miejska

 

Rynek 7

43-190 Mikołów

od poniedziałku do piątku: od 600 do 2200

tel. (32) 22-60-291

tel. alarmowy: 986

e-mail: bsm@mikolow.eu

 

 

Miejski Dom Kultury

 

Rynek 19

43-190 Mikołów
od poniedziałku do piątku: 800 – 2000

tel: (32) 22-62-147, (32) 73-80-946