Zbiórka liści

Na terenie gminy Mikołów nie prowadzi się się zbiórki odpadów zielonych. W żadnym wypadku nie należy trawy czy liści wystawiać w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych lub selektywnie zbieranych. Raz do roku organizowana jest zbiórka liści, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dniu odbioru należy zebrane w workach liście wystawić przed posesję.

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

 HARMONOGRAMY ZBIÓRKI LIŚCI NA ROK 2017 ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE HARMONOGRAMY !!! – Odbiór odpadów z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych

 

 

 

Odbiór liści z ogródków działkowych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem, tak jak  z domów jednorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych, odpowiedni do ulic przy których zlokalizowane są ogródki działkowe.

Poniżej link

 

http://odpady.mikolow.eu/odbior-odpadow-komunalnych-z-domow-jednorodzinnych-i-nieruchomosci-niezamieszkalych/nowy-harmonogram/


Powiązane strony