ODBIÓR ODPADÓW DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, ZGL I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH