PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIA ODPADÓW