Prowadzenie akcji edukacyjnych w przedszkolach na temat segregacji odpadów komunalnych

Na terenie gminy Mikołów w zainteresowanych przedszkolach pracownicy Referatu Usług Komunalnych prowadzą pogadanki dla dzieci na temat „segregacji odpadów komunalnych”.

Pogadanki dla dzieci mają na celu propagowanie świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów komunalnych wśród najmłodszych mieszkańców Mikołowa. Podczas zajęć przedszkolaki  poznają zasady segregacji odpadów komunalnych nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej! Dzieci biorą udział w zabawie polegającej na prawidłowym posegregowaniu odpadów, zapoznają się z takimi pojęciami jak: odpad komunalne, recykling, czy sortowanie. Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć otrzymuje drobne upominki tematycznie powiązane z segregacją odpadów. 

 

 

podziękowanie Przedszkole nr 2 w Mikołowie

podziękowanie Przedszkole nr 12