Segregacja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIOODEGRADACJI

 

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Mikołowa na terenie gminy wprowadzona została segregacja odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Odpady te będą zbierane w nieruchomościach jednorodzinnych w specjalnie do tego przeznaczonych workach, natomiast w nieruchomościach wielorodzinnych – w pojemnikach. Dostarczone worki i pojemniki będą w kolorze brązowym z napisem BIO. W nieruchomościach jednorodzinnych odpady BIO będą odbierane w ilości 2 worków o pojemności 120 litrów podczas każdego odbioru – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu. W nieruchomościach wielorodzinnych odbiór będzie się odbywał w okresie od 1 kwietnia do 31 października – dwa razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach raz w tygodniu.

Bioodpady stanowią znaczną część wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Oddzielenie ich od reszty daje możliwość posegregowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Dzięki temu mniej niepotrzebnych odpadów trafi na składowiska, a więcej będzie poddawana odzyskowi. Istnieje również prosty sposób, by we własnym zakresie poddawać odzyskowi bioodpady pochodzące z naszych gospodarstw domowych przez tzw. kompostowniki. Kompostowanie to prosty i tani sposób na uzyskanie własnego kompostu i zagospodarowanie własnych bioodpadów. Odpady zielone (trawa, liście) można przekazywać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 20.oo, a w sobotę od 8.oo do 16.oo.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poniżej instrukcja jak należy segregować bioodpady.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

chwasty,

– liście,

– trawę,

– pozostałości roślinne,

– kwiaty,

– rozdrobnione gałęzie,

– odpadki po owocach i warzywach,

– przeterminowane owoce i warzywa,

– resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

– skorupki jaj,

– łupiny orzechów,

– fusy z kawy i herbaty,

– odpadki po zwierzętach domowych (np. trociny, siano).

– płynnych resztek jedzenia,

– resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (odpadki z mięsa, ryb, kości),

– psich odchodów,

– żwirku po kotach,

– ziemi,

– darni.