Wykaz punktów przyjmowania odpadów takich jak: folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Powstające w gospodarstwach rolnych odpady takie jak: folie, sznurki, opony można za odpłatnością  dostarczyć do:

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

44-194 Knurów, ul. Szybowa 44

tel. 32 33 55 060, 510 111 051 (waga)

tel. 32 33 55 061/510 111 126

zarządzanej przez KOMART Sp. z o.o. Knurów