Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Mikołów

INSTALACJA PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

NAZWA I ADRES PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO

ADRES INSTALACJI

 „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7

44-194 Knurów

ul. Szybowa 44

44-194 Knurów

KOMPOSTOWNIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NAZWA I ADRES PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO

ADRES INSTALACJI

„BEST-EKO” Sp. z o.o. ul. Gwarków 1

44-240 Żory

ul. Rycerska 101

44-251 Rybnik