Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów

LP.

NAZWA

ADRES

TELEFON

1.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną: Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul.Piotra Skargi 87;  „KOMART” Sp. z o.o. , ul.Szpitalna 7, 44-194 Knurów; zwanym dalej Wykonawcą  w imieniu których działa:

REMONDIS Górny Śląsk Sp.z o.o. ul.Piotra Skargi 87, 43-100 Tychy

ul. Piotra Skargi 87,

41-706 Ruda Śląska

32-24-26-557 wew. 41