Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki

 Przeterminowane leki i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Leki można również dostarczać do punktów zbiórek zorganizowanych w aptekach na terenie gminy Mikołów

 

LP NAZWA APTEK ADRES APTEKI TELEFON
1. Apteka Piastowska   ul. K. Prusa 14
43-190 Mikołów
(32) 226-20-51
2. Stara Apteka   Rynek 5
43-190 Mikołów
(32) 738-10-00
3. Nowa Apteka   ul. Żwirki i Wigury 37
43-190 Mikołów
(32) 226-43-13
4. Apteka św. Wojciecha ul. Okrzei 28
43-190 Mikołów
(32) 226-08-34
5. Apteka w Bujakowie

ul.Ks.F. Górka 29

43-196 Mikołów

(32) 336-12-46

 

Nie dotyczy ww. odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!