Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołów

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

 

UWAGA! Po podłączeniu nieruchomości do kanalizacji należy rozwiązać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportujących nieczystości ciekłe.

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Telefon

1.

REMONDIS

Górny Śląsk Sp. z o.o.

ul. P. Skargi 87,

41-706 Ruda Śląska

32-242-21-10

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

ul. Energetyków 5,

43-170 Łaziska Górne

32-224-14-52

3.

SM Martin Brudek

ul. Pszczyńska 311,

43-176 Gostyń

602-713-587

4.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2,

44-100 Gliwice

32-231-08-58

5.

SZAMBEX Usługi Komunalne

Michał Godziek

ul. Reta 48 A,

43-190 Mikołów

503-353-398

6.

TOI TOI Polska

Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29,

03-044 Warszawa

22-614-59-79

7.

WC SERWIS ŚLĄSK Spółka z o.o.

ul. Pod Borem 10,

41-808 Zabrze

32-278-45-31

8.

WOD KAN TRANS Krzysztof Król

ul. Goetla 8,

40-749 Katowice

32-255-84-29

505-205-400

9.

EUROTREX Spółka z o.o.

ul.Olsztyńska 1A Biskupice

42-256 Olsztyn

34-328-52-66

10.

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe AKRO Bogusław Majdak

ul. Kręta 8

43-502 Czechowice Dziedzice

32-214-58-81

604-264-312

11.

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11,

41-203 Sosnowiec

32-293-80-62

12.

Toalety.pl  Sp. z o.o. Warszawa

Al. Solidarności 53/7 

03-402 Warszawa

32-216-87-52

13.

TKTM Sp. z o.o.

ul.Topolowa 77

44-177 Chudów

697 846 664

14.

FOREST TYCHY SP. ZO.O.

ul. Armii Krajowej 31/9

43-100 Tychy

534 671 021

15.

UNIMARK SP. Z O.O.

ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice

32 2230014

16.

Zakład Usług Komunalno-Budowlanych ZUKOMB Zbigniew Słysz

ul. Brzezińska 50, 41-404 Mysłowice

32/223-91-37

17.

P.U. SŁONIK FELIX Leszek Rudziński

Plac Matejki 1 B/7, 44-238 Czerwionka -Leszczyny

531-531-560

18.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o 

ul. Sadowa 4, 43-1oo Tychy

32-325 70 13

19.

Bendkowski Dawid Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych

ul. Jeziorska 6A, 43-188 Orzesze

696 719 333