Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Mikołow

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub dostarczyć do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, obiektach użyteczności publicznej.

W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego można nieodpłatnie oddać stary sprzęt za nowy do sklepu, w którym dokonano zakupu. Sprzęt tego typu może zostać dowieziony do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wystawić podczas organizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

Na terenie gminy Mikołów przy Placu 750 – lecia znajduje się nowoczesny kontener na elektrośmieci, można do niego wrzucać zużyte baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ładowarki czy piloty do telewizorów.

Pojemnik podzielony jest na przegródki, co sprawia, że wrzucony do odpowiedniego otworu przedmiot zostaje od razu posegregowany. Opisane otwory i sloty o specjalnych kształtach znajdują się w górnej części kontenera. Dzięki temu wiadomo, do której przegródki odpady powinny trafić.

Otworów i przegródek jest siedem. Każdy z siedmiu wewnętrznych pojemników ma 33 litry pojemności. Kontener oznakowano logotypem miasta oraz napisem „punkt zbiórki elektroodpadów”.

 

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt

Godziny przyjmowania odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

ul. Dzieńdziela 44

43-190 Mikołów

pon. – pt. 800-2000

sob. 800-1600

 

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) na terenie gminy Mikołów

 

Lp

Nazwa firmy

Adres siedziby

Adres punktu zbierania

1.

ABR Sp. z o.o.

ul. Dzieńdziela 40,

43-190 Mikołów

ul. Dzieńdziela 40,

43-190 Mikołów

2.

 

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 87,

41-706 Ruda Śląska

ul. Piotra Skargi 87,

41-700 Ruda Śląska

 

Elektroeko_informacja_

INFORMACJA ELEKTROŚMIECI